IDE s.r.o.

IDE s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení
Poskytování zdravotní péče v odbornostech interna, diabetologie a endokrinologie


MUDr. Ida Reissová

MUDr. Václav Zamrazil