INTERNA  DIABETOLOGIE ENDOKRINOLOGIE  Vítejte!   IDE s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení   Poskytování zdravotní péče  v odbornostech interna, diabetologie a endokrinologie